Life insurance concept

 

شرکت رعد بوشهر علاوه بر تلاش بی وقفه در جهت بهبود عملکرد خود در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان و درک نیازهای آنان اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان کرده است. هدف از راه اندازی این باشگاه ارتقاء سطح روابط و افزایش تعاملات با مشتریلن و مخاطبان و ارائه خدمات ویژه و متنوع به آن هاست. امید است با همکاری شما عزیزان به این مهم دست یابد. مشتریان شرکت رعد بوشهر قادر خواهند بود علاوه بر عضویت در این باشگاه از شرکت در طرح های ویژه و سایر خدمات نوین بهره مند گردند.

      وبینار  شرکت کن!