persi

 

برخورداری از کارشناسان مجرب و تیم متخصص در ارائه خدمات گسترده در حوزه دریانوردی طی چندین سال و کسب تجربه های فراوان شرکت رعد بوشهر را به یکی از بهترین تامین کنندگان تجهیزات دریانوردی در جنوب کشور تبدیل کرده است. این شرکت همچنین با داشتن بزرگ ترین فروشگاه تجهیزات دریایی گامی بزرگ در عرصه امنیت دریانوردی در کشور برداشته است.

 

                   برو به فروشگاه