مخابرات، انتقال سیگنال‌ها از فواصل به منظور ارتباط است. در زمان‌های گذشته، از سیگنال‌های دود، طبل، سمافوریا(مخابره به وسیله پرچم)، هلیوگراف(مخابره به وسیله نور خورشید) استفاده می‌شد. در دوران مدرن، مخابرات شامل استفاده از انتقال دهنده‌های الکترونیکی مانند تلفن، تلویزیون، رادیو یا کامپیوتر است. سیستم‌های مخابراتی شامل سه جزء اصلی است: یک فرستنده که اطلاعات را گرفته و آن را به سیگنال تبدیل می‌کند. یک کانال مخابراتی که سیگنال را حمل می‌کند، و یک گیرنده که سیگنال را می‌گیرد و آن را به اطلاعات قابل استفاده تبدیل می‌کند. تمام زمينه هايي كه وسيله اي نقليه در آن نقش اساسي دارد، بحث مخابرات در آن زمينه يك فوريت و ضرورت انكارناپذير است. كشتي ها و ناوبرها و سایر وسايل نقلیه دريايي نيازمند سيستم مخابراتي قوي براي ارسال يا دريافت پيام جهت كارهاي ضروري يا مواقع اضطراري هستند. مدارها و سيستم هاي مخابراتي سيستم هاي پيچيده اي هستند كه هر روز نياز بيشتري را از بشر مرتفع مي سازند.

شرکت فنی مهندسی رعد بوشهر پیشرو در زمینه مخابرات دریایی و ساحلی در جنوب کشور از سال 1372 می باشد که این شرکت دارای مجوز تعمیر و نگهداری ساحلی از سازمان اداره بنادر و دریانوردی کشور و همچنین مجوز فعالیت از سازمان تنظیم مقررات رادیویی می باشد.